Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Pak de kansen van hybride werken

Pak de kansen van hybride werken

Meer dan twee jaar lang gold het advies thuis te werken om zo de verspreiding van corona tegen te gaan. Gelukkig kunnen we de thuiswerkadviezen achter ons laten: de komende periode biedt de ruimte om over te gaan op hybride werken. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept werkgevers en werknemers op om daar goede afspraken over te maken en werkt aan een Agenda voor de toekomst.

Pak de kansen van hybride werken

Vaststellen inburgeringsplicht 25 maart volledig hervat

DUO hervat 25 maart het vaststellen van de inburgeringsplicht van nieuwkomers onder de Wet inburgering 2021 (Wi2021). Naast gezinsmigranten kunnen asielstatushouders en overige migranten dan weer aan de slag met hun inburgering. Eerder had DUO het inburgeringsproces tijdelijk stilgelegd.

Vaststellen inburgeringsplicht volledig hervat

EU-lidstaten nemen ambitieus Strategisch Kompas aan

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie hebben vandaag in Brussel het Strategisch Kompas vastgesteld: een nieuw EU strategiedocument dat op ambitieuze wijze richting geeft aan het Europese veiligheids- en defensiebeleid voor de komende 5 tot 10 jaar. Het Kompas is na de gewelddadige en illegale Russische inval in Oekraïne nog flink aangepast en weerspiegelt die nieuwe realiteit.

EU-lidstaten nemen ambitieus Strategisch Kompas aan

Minister-president Rutte 22 maart naar Turkije voor gesprek met president Erdogan

Minister-president Rutte reist dinsdag 22 maart naar Ankara voor een bezoek aan president Erdogan van Turkije. De reis staat in het teken van de oorlog in Oekraïne en vindt plaats in aanloop naar de NAVO-top op donderdag 24 maart.

Minister-president Rutte naar Turkije voor gesprek met president Erdogan

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl