Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Invoering basisbeurs voor alle studenten in hoger onderwijs

Extra coronaprik nu ook voor 60-plussers

Ook mensen van 60 tot en met 69 jaar krijgen vanaf zaterdag 26 maart de mogelijkheid op afspraak een extra coronavaccinatie te halen. Deze herhaalprik is mogelijk drie maanden na de laatste coronaprik of een doorgemaakte infectie. 

Extra coronaprik nu ook voor 60-plussers

Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel van start

Het kabinet heeft het instellingsbesluit van de Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel aan de Tweede Kamer gezonden. De Commissie zal onderzoek doen naar de evacuatieoperatie vanuit Kaboel, die Nederland in de tweede helft van augustus 2021 uitvoerde, nadat de Taliban de macht in Afghanistan had overgenomen.

Commissie van onderzoek evacuatieoperatie Kaboel van start

Verlenging coronaleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De leningen van in totaal ruim een miljard euro die Nederland aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten verstrekte als noodsteun tijdens de Corona-pandemie worden geherfinancierd en blijven renteloos. Dat heeft de Rijksministerraad besloten.

Verlenging coronaleningen Aruba, Curaçao en Sint Maarten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl