Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Betere landelijke spreiding: streven naar 30% sociale huur per gemeente

Betere landelijke spreiding: streven naar 30% sociale huur per gemeente

Het vinden van een passende en betaalbare woning is voor veel mensen moeilijk. Voor mensen die zich in een kwetsbare positie vinden, zoals bijvoorbeeld dak- en thuislozen, statushouders of mensen die uitstromen uit een intramurale instelling, is de uitdaging nog groter. Daarom moet binnen Nederland een betere verdeling komen als het gaat om het aantal sociale huurwoningen in de woningvoorraad. Het streven is dat alle gemeenten naar 30% sociale huurwoningen toegroeien. Zo komen er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar én komt er een betere verdeling over het land.

Betere landelijke spreiding: streven naar 30% sociale huur per gemeente

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl