Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Opnieuw geld voor gemeenten om overlast door asielzoekers tegen te gaan

Opnieuw geld voor gemeenten om overlast door asielzoekers tegen te gaan

Staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) stelt € 1,2 miljoen beschikbaar voor gemeenten om lokale maatregelen te treffen tegen overlast veroorzaakt door asielzoekers. Gemeenten kunnen met dit geld zelf kiezen voor een aanpak die het best past bij hun problematiek. In het jaar 2020 en 2021 konden gemeenten hiervoor ook aanspraak maken op extra budget.

Opnieuw financiële ondersteuning voor gemeenten om overlast door asielzoekers tegen te gaan

Meer meldingen van discriminatie door coronamaatregelen

Het aantal meldingen en registraties van discriminatie bij antidiscriminatievoorzieningen en de politie is in 2021 voor het 3e jaar op rij gestegen. Ook de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens ontvingen meer meldingen en verzoeken. De toename is grotendeels toe te schrijven aan mensen die zich uitgesloten voelen door de coronamaatregelen. 

Meer meldingen van discriminatie vanwege coronamaatregelen

Keuzemogelijkheid voor nieuwkomers na verkeerde kennisgeving inburgeringsplicht

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft een oplossing gevonden voor de nieuwkomers die in januari ten onrechte een brief hadden ontvangen dat ze onder de Wet inburgering (Wi)2021 moesten inburgeren. Zij mogen kiezen onder welke wet ze willen inburgeren: de Wi2021 of de oude wet uit 2013.

Keuzemogelijkheid voor nieuwkomers na verkeerde kennisgeving inburgeringsplicht

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl