Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Bij nieuwe opleving corona wil het kabinet de samenleving zo lang mogelijk open houden

Mogelijkheid indexatie Pensioenfondsen verruimd

Op 1 juli 2022 wordt het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen gewijzigd. Dankzij het gewijzigde besluit kunnen pensioenfondsen al dit jaar onder voorwaarden gebruik maken van de gewijzigde indexatie-regels.

Mogelijkheid indexatie Pensioenfondsen verruimd

Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne

Nederland organiseert op 14 juli een ministeriële conferentie over accountability voor Oekraïne in Den Haag. De conferentie heeft als doel om de verschillende lopende inspanningen op het gebied van waarheidsvinding en gerechtigheid verder te versterken en te coördineren.

Nederland organiseert internationale accountability conferentie voor Oekraïne

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl