Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Menselijke maat voorop bij bijstandsverlening

Menselijke maat voorop bij bijstandsverlening

Omzien naar elkaar. Het is niet zomaar de titel van het huidige coalitieakkoord. Het is ook de gedachte achter aanpak van de Participatiewet die minister Schouten vandaag presenteert. Met haar plannen zet ze de eerste stappen op weg naar een wet met een menselijker maat die leidt naar wat die zegt: participatie.

Menselijke maat voorop bij bijstandsverlening

Adviesrapport over Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) naar Tweede Kamer

Nederland telt zo’n 45.000 organisaties die bij de Belastingdienst geregistreerd zijn als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door een commissie is onderzocht welke veranderingen in de regels ervoor kunnen zorgen dat deze instellingen gedrag vertonen dat past bij algemeen gangbare waarden en normen. Dit rapport is vandaag door staatssecretaris Van Rij naar de Tweede Kamer gestuurd.

Adviesrapport over Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) naar Tweede Kamer

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl