Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Maatregelen tegen praktijken die seksuele of genderidentiteit veranderen

Maatregelen tegen ongewenste praktijken die seksuele en genderidentiteit aantasten

In Nederland is geen plaats voor zogenoemde conversiepraktijken om iemands seksuele en/of genderidentiteit te veranderen. Ministers Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) zetten zich met een pakket van maatregelen in om deze praktijken te voorkomen en tegen te gaan. 

Maatregelen tegen ongewenste praktijken die seksuele en genderidentiteit aantasten

Minister Van Gennip deelt plannen voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Het kabinet wil samen met ondernemers, werkgevers en werkenden toewerken naar een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurt daarom vandaag de hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt naar de Tweede Kamer. 

Minister Van Gennip deelt plannen voor toekomstbestendige arbeidsmarkt

Gebruiker profiteert van nieuwe regels voor digitale platforms

Bedrijven en consumenten die de wereldwijd grootste digitale platforms gebruiken, gaan volop profiteren van de nieuwe Digital Markets Act (DMA). Het Europees Parlement stemde vandaag in met deze wet waarvan Nederland 1 van de aanjagers is. De DMA is vanaf 2023 van kracht. Ook de Digital Services Act (DSA) kreeg vandaag groen licht en gaat in 2024 in. Eind 2023 treedt bovendien de Data Governance Act (DGA) in werking.

Gebruiker profiteert van nieuwe regels voor digitale platforms

Kabinet zet stap naar verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus

Malafide uitzendbureaus omzeilen regels, en maken misbruik van kwetsbare mensen waaronder veel arbeidsmigranten. Dat leidt tot schrijnende situaties, onderbetaling, slechte huisvesting, en slechte arbeidsomstandigheden. Om misstanden tegen te gaan, gaat het kabinet een verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus inrichten.

Kabinet zet stap naar verplicht certificeringsstelsel voor uitzendbureaus

Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken

Gemeenten, provincies en Rijksdiensten kunnen elkaar straks informeren als ze zien dat criminelen proberen overheidsdiensten te misbruiken. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet Bibob (bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur).

Overheden kunnen elkaar straks waarschuwen over criminele praktijken

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl