Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Staat van Migratie 2022: Kabinet werkt aan meer grip op migratie

Staat van Migratie 2022: Kabinet werkt aan meer grip op migratie

Dit kabinet zet in op een rechtvaardig, humaan en effectief asiel- en migratiebeleid. Daarom werkt het kabinet aan het versterken van legale migratie en het beperken van irreguliere migratie. Om dit te kunnen waarmaken moeten we meer grip op migratie krijgen. Wie komt naar Nederland, wie mag blijven, wie moet vertrekken, en welke effecten heeft dit alles op de samenleving? Om antwoord te krijgen op deze vragen, moet er een goed totaalbeeld van migratie zijn.

Staat van Migratie 2022: Kabinet werkt aan meer grip op migratie

Realiseren van aantal banen voor arbeidsbeperkten verdient impuls

Het aantal gerealiseerde banen binnen de banenafspraak blijft achter bij de doelstelling. Dat blijkt uit de totaalcijfers van 2021. Tijd om de banenafspraak een impuls te geven en te kijken naar het uitbreiden van de doelgroep. Dat schrijft minister Schouten vandaag in haar brief aan de Tweede Kamer.

Realiseren van aantal banen voor arbeidsbeperkten verdient impuls

€ 138 miljoen voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Tot 2027 stelt het kabinet in totaal € 138 miljoen beschikbaar voor de uitwerking van de Toekomstagenda zorg en ondersteuning voor mensen met een beperking. Hiervan gaat onder andere € 83 miljoen naar gespecialiseerde clientondersteuning en 20 miljoen euro naar zorginnovatie en -technologie. Dat staat in de uitwerking van de plannen die minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport vandaag naar de Tweede Kamer stuurt. 

€ 138 miljoen voor toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl