Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte

Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte

De aanhoudende droogte zorgt ervoor dat er landelijk een grotere vraag is naar water dan wat er ons land binnenkomt via regen en rivieren. De voorspelling is dat dit nog een tijd aanhoudt, waardoor komende weken mogelijk nieuwe maatregelen volgen om het water te verdelen.

Water moet worden verdeeld door aanhoudende droogte

Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd

Vanaf 1 april 2022 geldt er een vrijstelling van de twv (tewerkstellingsvergunning)-plicht voor werkgevers die ontheemden uit Oekraïne in loondienst willen nemen. Voor ontheemden uit Oekraïne geldt een overgangsperiode. Deze overgangsregeling loopt op dit moment tot en met 31 augustus. Maar omdat onzeker is of alle ontheemden die dit willen en recht hebben op deze documenten, deze ook voor 1 september van de IND kunnen krijgen, wordt deze overgangsregeling verlengd tot en met 31 oktober 2022.

Overgangsregeling ontheemden uit Oekraïne op arbeidsmarkt verlengd

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl