Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Ministerie van Financiën start campagne om jongeren te wijzen op risico’s van crypto’s

Ministerie van Financiën start campagne om jongeren te wijzen op risico’s van crypto’s

Wees goed voorbereid als je in crypto’s stapt en ken de risico’s. Met de campagne 'Slim in Crypto' wil het ministerie van Financiën jongeren informeren over de risico’s van crypto’s. Met korte video’s op YouTube, Snapchat en Twitch worden jongeren gewezen op valkuilen en te mooie verwachtingen.

Ministerie van Financiën start campagne om jongeren te wijzen op risico’s van crypto’s

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

Het kabinet is van plan om belasting te gaan heffen over het werkelijke rendement in box 3. In het coalitieakkoord is afgesproken om dit stelsel in 2025 in te voeren. Het kabinet heeft besloten om dit uit te stellen tot 2026. Spaarders zullen tijdens de overbruggingsfase vrijwel geen belasting in box 3 betalen als het rendement op spaargeld op het huidige lage niveau blijft.

Nieuw box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement naar 2026

Gelijke waardering voor alle studenten en alle opleidingen

Een frisse blik op het hele stelsel van vervolgonderwijs. Hiervoor pleit minister Dijkgraaf (OCW) vandaag in zijn rede tijdens de Opening Academisch Jaar van de Universiteit Maastricht. Om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen kan het onderwijs nog meer één geheel zijn. Met gelijke waardering voor alle studenten en alle opleidingen, van praktisch tot theoretisch.

Gelijke waardering voor alle studenten en alle opleidingen

Financiële transitietegemoetkoming voor afbouwen derogatie mest

Nederlandse boeren kunnen in 2022 nog volledige derogatie aanvragen voor het uitrijden van mest. De jaren daarna volgt een geleidelijk afbouwpad tot en met 2025. Vanaf 2026 krijgen Nederlandse boeren geen uitzondering meer om meer mest uit te rijden dan 170 kg per hectare, de zogenoemde derogatie. Moor melkveehouders die gebruikmaken van derogatie kunnen vanaf januari 2023 een financiële tegemoetkoming aanvragen.

Financiële transitietegemoetkoming voor afbouwen derogatie

Regeling voor Oekraïense kunstenaars geopend

Kunstenaars die voor de Russische agressie in Oekraïne naar Nederland gevlucht zijn, kunnen gebruikmaken van een steunregeling. Het kabinet kondigde eerder dit jaar aan € 1 miljoen vrij te maken, zodat deze makers uit Oekraïne en Rusland hun culturele en creatieve beroepen tijdelijk kunnen blijven uitoefenen in Nederland.

Regeling voor Oekraïense kunstenaars geopend

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl