Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Betalingsregeling voor mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen

Betalingsregeling voor mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen

Sinds maart 2020 is vanwege de coronamaatregelen de invordering van teveel ontvangen toeslagen stilgelegd. Vanaf april 2022 is de invordering gefaseerd weer opgestart. Vanaf deze week gaat Toeslagen de invordering hervatten bij mensen die over de jaren 2017 tot en met februari 2022 teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Toeslagen heeft mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen, verruimd.

Betalingsregeling voor mensen die teveel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl