Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Prinsjesdag 2022: € 17 miljard voor koopkrachtreparatie

Prinsjesdag 2022: € 17 miljard voor koopkrachtreparatie

Nederland kampt met een historisch hoge inflatie. De energierekening is dit jaar sterk gestegen en zal – in afwachting van het aangekondigde prijsplafond – hoog blijven. Veel mensen maken zich zorgen of zij hun rekeningen wel kunnen blijven betalen. Met een pakket van € 17 miljard voor 2023 wil het kabinet de negatieve effecten van de hoge inflatie zoveel mogelijk dempen. En zo een groeiende groep kwetsbare huishoudens beschermen. Ook wil het kabinet perspectief bieden aan lagere en middeninkomens. Met als uitgangspunt dat werken moet lonen. 

Prinsjesdag 2022: € 17 miljard voor koopkrachtreparatie

Prinsjesdag 2022: stijging energiekosten dempen en investeren in toekomst

Het economisch perspectief voor 2023 is onzeker, door grote schommelingen in energie- en grondstofprijzen en oplopende inflatie. Het kabinet trekt voor de kortere termijn extra geld uit om de negatieve effecten te verminderen. Die uitgaven dekken we onder andere door de gasbaten in te zetten.

Prinsjesdag 2022: stijging energiekosten dempen en investeren in toekomst

Prijsplafond energie moet huishoudens zekerheid bieden

Nu de inflatie ongekend hoog is en steeds meer gezinnen en bedrijven in de problemen dreigen te komen door de hoge energieprijzen, stelt het kabinet een tijdelijk prijsplafond voor gas en elektriciteit voor. Doel is hoognodige verlichting voor de energierekening te bieden.

Prijsplafond energie moet huishoudens zekerheid bieden

Belastingplan 2023: belasting op arbeid en vermogen meer in balans

Het kabinet-Rutte IV heeft vandaag het pakket Belastingplan 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin is een belangrijk deel van de ondersteuning van de koopkracht (ruim € 17 miljard) opgenomen. Dit is belangrijk gelet op de fors gestegen prijzen, met name voor energie. Tegelijkertijd wordt met dit pakket werken lonender, door de lasten op arbeid en de lasten op vermogen meer in balans te brengen. Zo wordt de arbeidskorting verhoogd en het tarief in de eerste schijf in de inkomstenbelasting verlaagd. Bedrijven gaan meer vennootschapsbelasting betalen over hun winst en komt er een versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek.

Belastingplan 2023: belasting op arbeid en vermogen meer in balans

Huurverlaging voor lage inkomens en extra middelen voor isolatie woningen

Het kabinet wil de mensen die door de snel stijgende kosten financieel het meest in de knel komen extra ondersteunen in hun woonlasten. Vanaf juli 2023 krijgen huurders met een laag inkomen in een corporatiewoning een huurverlaging van gemiddeld € 57 per maand. Verder stijgt vanaf 1 januari 2023 de huurtoeslag met circa € 17 per maand. Om huishoudens te helpen bij het beperken van de energierekening, wordt € 300 miljoen extra vrijgemaakt voor de isolatie van woningen. 

Huurverlaging voor lage inkomens en extra middelen voor isolatie woningen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl