Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen

Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen

Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden, wijzigt minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de wet die huurverhogingen maximeert. Nu is de inflatie nog leidend; in de nieuwe situatie wordt ook de gemiddelde loonstijging een bepalende factor. 

Huurders in vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen

Totstandkoming Wet inburgering onderzocht

‘Betrek de doelgroep meer bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van een wet. En maak een realistische planning.’ Dit zijn enkele aanbevelingen uit de rapportage ‘Reflectieonderzoek; Totstandkoming van de Wet inburgering 2021’. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport via een brief aan de Tweede Kamer aangeboden.

Totstandkoming Wet inburgering onderzocht

Overheid gaat meer doen om problemen algoritmen te voorkomen

Om te voorkomen dat burgers in de problemen komen als gevolg van verkeerd gebruik van algoritmen, gaat de overheid snel maatregelen nemen. Dat schrijft staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering) in een aantal brieven aan de Tweede Kamer. 

Overheid gaat meer doen om problemen algoritmen te voorkomen

Kabinet ontwerpt nieuw kinderopvangstelsel met vier uitvoerders

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat samen met DUO, Toeslagen, UWV en SVB werken aan het ontwerpen en bouwen van een nieuw stelsel voor de financiering van kinderopvang. Op deze manier kan er van elkaar worden geleerd en recht worden gedaan aan het belang van de uitvoerbaarheid van het nieuwe stelsel. 

Kabinet ontwerpt nieuw kinderopvangstelsel met vier uitvoerders

Coalitie Europese landen in de strijd tegen georganiseerde misdaad

De coalitie van Europese landen in strijd tegen zware en georganiseerde misdaad wordt versterkt. Dat hebben België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en Nederland vandaag in Amsterdam afgesproken. 

Coalitie Europese landen in de strijd tegen georganiseerde misdaad

Nederland verhoogt klimaatsteun aan ontwikkelingslanden

Nederland voert de klimaatsteun aan ontwikkelingslanden op tot ten minste 1,8 miljard euro per jaar in 2025. Daarvan is ruim 900 miljoen euro publiek geld. De rest zijn private klimaatinvesteringen die dankzij publieke steun mogelijk worden gemaakt. 

Nederland verhoogt klimaatsteun aan ontwikkelingslanden

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl