Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Hypotheeknormen 2023: iets meer leenruimte voor meeste huishoudens

Hypotheeknormen 2023: iets meer leenruimte voor meeste huishoudens

De meeste huishoudens kunnen in 2023 iets meer lenen voor de aanschaf van een woning, als rekening wordt gehouden met de verwachte loonstijgingen. Voor tweeverdieners telt het tweede inkomen vanaf 2023 volledig mee bij bepaling van de maximale hypotheek. Daarnaast is het kabinet van plan de normen in 2024 aan te passen voor het meewegen van studieschulden en de energiezuinigheid van de woning. 

Hypotheeknormen 2023: iets meer leenruimte voor meeste huishoudens

Pakket van jaarlijks ruim half miljard euro voor aanjagen investeringen mkb

Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2023 een pakket maatregelen aangekondigd voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). De invulling van dit pakket is afgerond. Het kabinet trekt hiervoor in de jaren 2023 tot en met 2027 elk jaar € 500 miljoen uit. Vanaf 2028 is een jaarbedrag van structureel € 600 miljoen beschikbaar. 

Pakket van jaarlijks ruim half miljard euro voor aanjagen investeringen mkb

Nederland zet nieuwe stap in vergroening exportkredietverzekeringen

Bedrijven en banken komen vanaf 1 januari 2023  niet langer in aanmerking voor een exportkredietverzekering (ekv) voor nieuwe projecten in de fossiele energiesector, tenzij deze in lijn zijn met het internationale klimaatdoel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. De ekv wordt daarnaast aantrekkelijker gemaakt voor groene projecten, ter ondersteuning van bedrijven in de energietransitie. 

Nederland zet nieuwe stap in vergroening exportkredietverzekeringen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl