Nieuwsbrief Regeringsnieuws - AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

De leeftijd waarop Nederlanders recht hebben op AOW gaat in 2028 met drie maanden omhoog naar 67 jaar en drie maanden. De automatische verhoging van de AOW-leeftijd volgt uit de levensverwachting die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwacht in 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 blijft de AOW-leeftijd op 67 jaar.

AOW-leeftijd in 2028 met drie maanden omhoog

Nadere uitwerking leidt tot aangepaste regeling voor energie-intensief mkb

Energie-intensieve mkb’ers krijgen een compensatie van 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde zogenoemde drempelprijs tot een maximum van € 160.000. Het gedetailleerder uitwerken van de TEK leidt tot een aangepaste voorwaarde. De hoogte van de energiekosten moet nu minimaal overeenkomen met 7% van de omzet.

Nadere uitwerking leidt tot aangepaste regeling voor energie-intensief mkb

Iran: vragen en antwoorden over de situatie en sancties

In Iran vinden sinds 16 september grootschalige protesten plaats, waarbij Iraanse autoriteiten geweld gebruiken tegen vreedzame demonstranten. De Europese Unie (EU) heeft daarom mensenrechtensancties opgelegd aan Iraanse autoriteiten. Ook voor het leveren van Iraanse drones aan Rusland zijn EU-sancties opgelegd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken krijgt online veel vragen over de situatie in Iran en de sancties. 

Iran: vragen en antwoorden over de situatie en sancties

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl