Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Excuses regering voor slavernijverleden Nederland

Excuses regering voor slavernijverleden Nederland

Minister-president Mark Rutte heeft vanmiddag tijdens een toespraak excuses aangeboden voor het handelen van de Nederlandse staat in het verleden: postuum aan alle tot slaafgemaakten die wereldwijd onder dat handelen hebben geleden, aan hun dochters en zonen, en aan al hun nazaten tot in het hier en nu. In Suriname en op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba gaan leden van het kabinet na de toespraak met betrokken organisaties en autoriteiten in gesprek over wat die excuses ter plekke betekenen.

Excuses regering voor slavernijverleden Nederland

Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

Vergroot het bewustzijn dat ernstige wateroverlast ook in Nederland kan voorkomen. Geef mensen handelingsperspectief specifiek gericht op waar ze wonen. Kijk naar een groter gebied voor het treffen van maatregelen. Dit zijn drie van de aanbevelingen van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater, die was opgericht naar aanleiding van de overstromingen in Limburg in juli 2021.

Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag

Van 4% naar 15% biologische landbouw in 2030

Nederland heeft de ambitie dat in 2030 15% van het landbouwoppervlak voor biologische landbouw gebruikt wordt. Om dat te bereiken gaat LNV samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om biologische productie en consumptie te laten toenemen. Om de biologische landbouw te versterken is voor 2023 en 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds.

Van 4% naar 15% biologische landbouw in 2030

Borgstelling voor gezonde glastuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen

De ministerraad heeft ingestemd met een borgstellingsregeling voor glastuinders die door de hoge gasprijzen op korte termijn in liquiditeitsproblemen komen. De regeling past in het steunpakket om de glastuinbouwsector door de huidige moeilijke periode te helpen.

Borgstelling voor gezonde glastuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen

TEK-regeling op hoofdlijnen uitgewerkt

Het kabinet heeft de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) in oktober aangekondigd. De TEK biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer vandaag op hoofdlijnen geïnformeerd over de uitwerking van de regeling.

TEK-regeling op hoofdlijnen uitgewerkt

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl