Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Advies Ecologische Autoriteit op concept handreiking gebiedsprogramma’s

Advies Ecologische Autoriteit op concept handreiking gebiedsprogramma’s

De Ecologische Autoriteit heeft een advies uitgebracht over de concept handreiking gebiedsprogramma’s. Deze handreiking geeft provincies handvatten voor het opstellen van de gebiedsprogramma’s waarin het halen van de doelen voor natuur, stikstof, water en klimaat centraal staan.

Advies Ecologische Autoriteit op concept handreiking gebiedsprogramma’s

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl