Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland niet meer afhankelijk van energie uit Rusland

Nederland niet meer afhankelijk van energie uit Rusland

Ruwweg een jaar na de Russische inval komt er vrijwel geen Russische energie meer naar Nederland. Vloeibaar Russisch gas (LNG), dat niet per leiding maar per schip wordt aangevoerd, is de enige uitzondering hierop.

Nederland niet meer afhankelijk van energie uit Rusland

Verblijf derdelanders in opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne loopt met 6 maanden door

Derdelanders kunnen tot 4 september 2023 in de opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne verblijven om zo de hoge druk op de asielopvang te verlichten. Het gaat om circa 4.660 derdelanders die gevlucht zijn uit Oekraïne, maar feitelijk afkomstig zijn uit andere landen. Zij studeerden of werkten bijvoorbeeld in Oekraïne.

Verblijf derdelanders in opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne loopt met 6 maanden door

Kabinet zet nieuwe stappen in opgave landelijk gebied

Het kabinet zet nieuwe stappen in de opgave om stikstof- en broeikasgasuitstoot te verminderen, onder meer om de kwetsbare natuur in Nederland te herstellen. Daarbij kijken we als eerste naar de bedrijven die het meeste uitstoten: de zogenoemde agrarische en industriële piekbelasters.

Kabinet zet nieuwe stappen in opgave landelijk gebied

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl