Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Beschermende maatregelen in drie natuurgebieden op de Noordzee

Beschermende maatregelen in drie natuurgebieden op de Noordzee

Drie natuurgebieden op de Nederlandse Noordzee zijn vanaf 8 maart 2023 gesloten voor bodemberoerende visserij. Het gaat om de onder de Kaderrichtlijn Mariene Strategie beschermde gebieden Friese Front en Centrale Oestergronden en het Habitatrichtlijngebied Klaverbank.

Beschermende maatregelen in drie natuurgebieden op de Noordzee

Ronselen volmachtstemmen sneller aangepakt en strenger bestraft

Er komt een hogere straf op het ronselen van volmachtstemmen. De straf gaat van maximaal een maand hechtenis naar maximaal zes maanden gevangenisstraf. Ook wordt duidelijker en scherper omschreven wat er onder ronselen wordt verstaan.

Ronselen volmachtstemmen sneller aangepakt en strenger bestraft

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl