Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Verkenning afbouw koopkrachtpakket na 2023

Verkenning afbouw koopkrachtpakket na 2023

Het kabinet onderzoekt voor de komende jaren of en welke gerichte maatregelen kunnen worden ingezet als de energieprijzen hoog blijven. Het doel is om huishoudens die kwetsbaar zijn voor hoge energieprijzen ook na 2023 zoveel mogelijk te ondersteunen.

Verkenning afbouw koopkrachtpakket na 2023

Wetsvoorstel seksuele misdrijven aangepast om slachtoffers beter te beschermen

Het wetsvoorstel seksuele misdrijven wordt aangepast om slachtoffers van ernstige seksuele misdrijven beter te beschermen. De bijzondere verjaringsregeling voor seksuele misdrijven wordt verruimd, zodat verkrachting niet meer verjaart en slachtoffers ook na het verstrijken van een lange tijd aangifte kunnen doen. Ook kunnen slachtoffers van alle delictsvormen van verkrachting in de toekomst aanspraak maken op een tegemoetkoming uit het Schadefonds Geweldsmisdrijven. 

Wetsvoorstel seksuele misdrijven aangepast om slachtoffers beter te beschermen

Aanloopfase wietexperiment op kleine schaal in Tilburg en Breda

In de gemeenten Tilburg en Breda kunnen wiettelers naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar starten met leveren aan de coffeeshops. Tijdens deze aanloopfase kan er op kleine schaal in de gemeenten Breda en Tilburg, naar een initiatief van de burgemeesters van deze gemeenten, eerder gestart worden met levering aan coffeeshops. Waarbij coffeeshops ook nog mogen inkopen bij hun oude leveranciers.

Aanloopfase wietexperiment op kleine schaal in Tilburg en Breda

Afgepakt crimineel vermogen gaat naar leerwerkplek in Schiedam

In de Schiedamse wijk de Gorzen wordt een leerwerkplek voor jongeren ingericht met behulp van afgepakt crimineel vermogen. Dit is het eerste project uit de afspraak van het kabinet in het coalitieakkoord om van criminelen afgepakt geld vaker terug te investeren in wijken waar die criminelen actief waren. 

Afgepakt crimineel vermogen gaat naar leerwerkplek in Schiedam

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl