Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Resultaten depositiemeting RIVM in IJmondregio

Resultaten depositiemeting RIVM in IJmondregio

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft vandaag de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de aanwezigheid van PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen in neergedaald stof in de IJmond-regio. Dit is de omgeving rondom Tata Steel.

Resultaten depositiemeting RIVM in IJmondregio

Geneesmiddel Trodelvy niet in basispakket

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) zal het geneesmiddel Trodelvy voor triple-negatieve borstkanker niet opnemen in het basispakket verzekerde zorg. De prijs die de leverancier vraagt voor het middel staat volgens het advies van het Zorginstituut niet in verhouding tot de gezondheidswinst die het oplevert; daarvoor is een korting van 75% nodig. De leverancier is niet bereid gebleken om deze korting te bieden.

Geneesmiddel Trodelvy niet in basispakket

Meer ademruimte voor studenten, docenten en onderzoekers: veel belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar

Er is veel belangstelling voor pilots voor een ‘slimmer collegejaar’. Deze moeten studenten, docenten en onderzoekers meer rust en ruimte bieden gedurende het studiejaar. Vijftien onderwijsinstellingen gaan aan de slag met het slimmer inrichten van bestaande onderwijsactiviteiten en het op verantwoorde wijze verminderen van het aantal weken met onderwijs en/of tentamens.

Meer ademruimte voor studenten, docenten en onderzoekers: veel belangstelling voor slimmer inrichten van het collegejaar

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl