Nieuwsbrief Regeringsnieuws - 400 nieuwe schone vrachtwagens de weg op

400 nieuwe schone vrachtwagens de weg op

De komende tijd gaan er zo’n 400 nieuwe emissievrije vrachtwagens de weg op in ons land. Batterij- of waterstofelektrisch. Dit gebeurt mede dankzij een regeling waarmee ondernemers subsidie kunnen krijgen bij de aanschaf van een schone vrachtwagen (AanZET). De subsidieregeling was dermate populair, dat het totale budget voor 2023 in één dag overtekend is. 

400 nieuwe schone vrachtwagens de weg op

Meer patiënten moeten behandeld worden in een regionaal traumacentrum

Per jaar komen rond de 1500 zwaar gewonde patiënten niet direct in een regionaal traumacentrum terecht. Dat is een derde van het totaal aantal zwaar gewonde patiënten. De afspraak is dat tenminste 90% van deze patiënten in een traumacentrum behandeld wordt. Het Zorginstituut Nederland heeft minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aanbevelingen gedaan hoe deze zogenaamde multitraumanorm in 2024 behaald kan worden.

Meer patiënten moeten behandeld worden in een regionaal traumacentrum

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl