Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Beëindigingsregelingen goedgekeurd door de Europese Commissie

Beëindigingsregelingen goedgekeurd door de Europese Commissie

De landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) die, naast de andere ondersteuningsmogelijkheden, onderdeel uitmaakt van de aanpak piekbelasting, is vandaag goedgekeurd door de Europese Commissie. Het kabinet wil met de aanpak piekbelasting op korte termijn een forse reductie van de stikstofneerslag realiseren. Hiermee kan de natuur herstellen, en kunnen vervolgens zo mogelijk PAS-meldingen worden gelegaliseerd en nieuwe economische ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt.

Beëindigingsregelingen goedgekeurd door de Europese Commissie

Belangrijke stappen voorwaarts bij versnelling tijdelijke huisvesting

Tijdens een werkbezoek in Delft heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening samen met de gemeente Goes een intentieovereenkomst getekend voor de verkenning van een Flexcity. Met het vrijhouden van kavels versnelt de realisatie van flexwoningen in andere delen van het land door fysieke herplaatsing te garanderen.

Belangrijke stappen voorwaarts bij versnelling tijdelijke huisvesting

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl