Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

Kansrijke locaties voor woningbouw krijgen alle hulp om tóch te starten, ondanks de economische tegenwind. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Woningbouw en de terugblik op de dit voorjaar gesloten woondeals, die de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge op maandag 22 mei heeft aangeboden aan de Tweede Kamer.

Voortgang woningbouw: doorbouwen in veranderende omstandigheden

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

Om de houdbaarheid van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) te verbeteren, heeft het kabinet besloten om voor alle Wmo-voorzieningen waar nu het abonnementstarief van € 19,- per maand voor geldt, een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in te voeren. Deze wijziging gaat per 1 januari 2026 in.

Inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo vanaf 1 januari 2026

Ministerie en sector maken werk van uitbreiding walstroom in zeehavens

Het ministerie van Infrastructuur trekt de komende jaren € 140 miljoen uit om te helpen walstroominstallaties in zeehavens te realiseren. Daar wordt vanuit het klimaatfonds nog eens € 40 miljoen aan toegevoegd. Door aangemeerde schepen de gelegenheid te bieden om ‘aan de stekker’ te liggen, hoeven vervuilende dieselgeneratoren op de schepen niet te draaien en wordt er ook minder geluidsoverlast veroorzaakt. 

Ministerie en sector maken werk van uitbreiding walstroom in zeehavens

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl