Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

De terroristische dreiging op Nederland is het afgelopen half jaar toegenomen. Er zijn steeds meer signalen dat jihadistische organisaties voorbereidingen treffen om in Europa terroristische aanslagen te plegen. Deze groeperingen noemen daarbij expliciet Nederland als doelwit. Het dreigingsniveau wordt vastgesteld op niveau 3. Dat betekent dat een aanslag in Nederland voorstelbaar is.

Dreigingsbeeld NCTV: terroristische dreiging op Nederland toegenomen

Waar en hoe kan nog worden gebouwd?

Het kabinet geeft provincies een hulpmiddel voor hoe ze bij nieuwbouw rekening kunnen houden met de toekomst. Waar kan beter niet meer worden gebouwd? En met welke risico’s moet je rekening houden op de plekken waar je wel gaat bouwen?

Waar en hoe kan nog worden gebouwd?

Vergroting onafhankelijkheid en kwaliteit lokale publieke omroepen

Lokale publieke omroepen hebben meer zekerheid nodig over hun financiering en een onafhankelijkere positie ten opzichte van gemeenten. Om die reden krijgen lokale omroepen hun geld straks direct van de Rijksoverheid en niet meer uit het Gemeentefonds. 

Vergroting onafhankelijkheid en kwaliteit lokale publieke omroepen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl