Nieuwsbrief Regeringsnieuws - STAP-budget in aangepaste vorm verder

STAP-budget in aangepaste vorm verder

Het kabinet gaat het resterende STAP-budget per september gerichter inzetten voor scholing die opleidt voor de arbeidsmarkt. De Tweede Kamer heeft hier vorige week een motie over aangenomen. Het kabinet onderzoekt nu op welke manier dit goed kan worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld door per september alleen OCW-erkende opleidingen subsidiabel te maken vanuit STAP. 

STAP-budget in aangepaste vorm verder

Externe deskundigheid wordt ingezet voor verbetering Pompestichting

Onafhankelijke deskundigen gaan nieuwe verbeteringen monitoren voor het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) Pompestichting in Nijmegen. De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) stelt op verzoek van minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming deze onafhankelijke experts aan. De deskundigen moeten er ook voor zorgen dat de Pompestichting gestimuleerd wordt te blijven werken aan verbeteringen.

Externe deskundigheid wordt ingezet voor verbetering Pompestichting

30 miljoen euro steun voor aanpassingen visserijbedrijven aan wal en -gemeenschappen

Minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt 30 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven aan wal die aan visserij zijn gerelateerd en voor gemeenschappen die worden geraakt door de ingrijpende veranderingen in de Noordzeevisserij. 

30 miljoen euro steun voor aanpassingen visserijbedrijven aan wal en -gemeenschappen

Meer huisartsen, tandartsen en GZ-psychologen opleiden, maar minder basisartsen

Om aan de toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen vergroot het kabinet het aantal opleidingsplekken voor meerdere zorgopleidingen, zoals voor huisartsen en GZ-psychologen. Ook wil het kabinet meer tandartsen opleiden. Daarnaast worden opleidingsplekken voor medisch specialisten in de toekomst beter verdeeld over de verschillende regio’s. 

Meer huisartsen, tandartsen en GZ-psychologen opleiden, maar minder basisartsen

Opleiding volgen aantrekkelijker door flexibele leerroutes

Maak het voor werkenden en werkzoekenden aantrekkelijker om een opleiding te gaan volgen. En zorg ervoor dat ze eerder aan de slag kunnen in bijvoorbeeld tekortsectoren als het onderwijs, de techniek en de zorg. Dat is een belangrijk doel van een wetsvoorstel van minister Dijkgraaf en minister Wiersma (onderwijs) over het inrichten van flexibele  leerroutes op hogescholen en universiteiten. 

Opleiding volgen aantrekkelijker door flexibele leerroutes

Seksuele gedragingen met overleden personen strafbaar

Seksuele gedragingen met overleden personen wordt strafbaar. Het huidige recht biedt onvoldoende bescherming tegen strafwaardige lijkschendende gedragingen en daarom wordt het wettelijk kader aangepast. 

Seksuele gedragingen met overleden personen strafbaar

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl