Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Eerherstel Anton de Kom en speciale leerstoel bij de VU

Eerherstel Anton de Kom en speciale leerstoel bij de VU

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft vandaag namens de regering excuses aangeboden aan de kinderen en andere familieleden van Anton de Kom voor het leed dat hij en zijn gezin hebben ondervonden door toedoen van de toenmalige Nederlandse autoriteiten. Het kabinet heeft besloten een leerstoel in te stellen bij de Vrije Universiteit Amsterdam.

Eerherstel Anton de Kom en speciale leerstoel bij de VU

Modernisering grondbeleid moet gebiedsontwikkeling versnellen en financieel haalbaar maken

De schaarste van grond, de traagheid waarmee grond beschikbaar komt en de hoge prijs van grond leiden op dit moment tot meer onrendabele plannen. Het kabinet stelt daarom een uitvoeringsagenda op om het grondbeleid te moderniseren. Met voorstellen voor de korte en lange termijn wordt gestart met het sneller en goedkoper ontwikkelen van grond.

Modernisering grondbeleid moet gebiedsontwikkeling versnellen en financieel haalbaar maken

Bouwproductie in beweging door Startbouwimpuls

Om stilstand van de bouw door de veranderde economische omstandigheden te voorkomen, heeft minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een aantal maatregelen genomen. Eén hiervan is de Startbouwimpuls (Sbi), een subsidie voor bouwprojecten.

Bouwproductie in beweging door Startbouwimpuls

Geneesmiddel risdiplam in verzekerd pakket

Het geneesmiddel risdiplam (merknaam: Evrysdi) wordt per 1 juli toegelaten tot het verzekerd pakket van de zorgverzekering. Het geneesmiddel is bedoeld voor de behandeling van patiënten met spinale musculaire atrofie (SMA). De vergoeding geldt voor patiënten die starten met de behandeling als ze 25 jaar of jonger zijn.

Geneesmiddel risdiplam in verzekerd pakket

€ 35 miljoen extra gereserveerd voor Nationale Parken

Minister voor Natuur en Stikstof Christianne van der Wal is voornemens om voor de jaren 2024 tot en met 2030 elk jaar € 5 miljoen extra te reserveren voor de versterking van de positie van Nationale Parken in Nederland. Dat komt bovenop de beschikbare ca. € 1,3 miljoen per jaar. Met de extra € 35 miljoen tot 2030 kan een forse impuls gegeven worden aan de verdere ontwikkeling naar robuustere Nationale Parken.

€ 35 miljoen extra gereserveerd voor Nationale Parken

Bewoners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba denken mee over wetswijzigingen WolBES en FinBES

De wetten die de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen Europees Nederland en Caribisch Nederland regelen, worden aangepast. De wijziging is nodig om de bestuurlijke en financiële verhoudingen tussen de openbare lichamen en Europees Nederland te verbeteren. Via een internetconsultatie kunnen bewoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba meedenken over de wetswijzingen van de WolBES en FinBES.

Bewoners op Bonaire, Sint Eustatius en Saba denken mee over wetswijzigingen WolBES en FinBES

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl