Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België

Op 21 juni hebben Nederland en België een nieuw belastingverdrag ondertekend. Het nieuwe verdrag is belangrijk om dubbele belasting te voorkomen, misbruik te bestrijden en het biedt een oplossing voor enige lopende knelpunten onder het huidige verdrag, onder meer voor leraren, hoogleraren en sporters en artiesten.

Nederland sluit nieuw belastingverdrag met België

Waardevolle bouwstenen voor nieuw kinderopvangstelsel

De toeslagenaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat het financieringsstelsel voor kinderopvang veel minder complex moet worden. Het kabinet werkt daarom aan een zorgvuldige herziening van het kinderopvangstelsel, om de financiering eenvoudiger, voorspelbaarder en betaalbaarder te maken voor ouders. Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft vandaag meerdere analyses naar de Tweede Kamer gestuurd over de verwachte impact van het nieuwe stelsel.

Waardevolle bouwstenen voor nieuw kinderopvangstelsel

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl