Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Zeggenschap van zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd

Zeggenschap van zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd

Naar aanleiding van de motie van de leden Ellemeet en Tielen is per 1 juli 2023 zeggenschap van zorgverleners in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg vastgelegd. Met deze wijziging moet de zorgverlener die zorg verleent aan zijn cliënten, in de gelegenheid zijn gesteld om invloed uit te oefenen op het beleid, voor zover dat beleid direct van belang is voor hun bijdrage aan het verlenen van goede zorg.

Zeggenschap van zorgmedewerkers wettelijk vastgelegd

Overlast en criminaliteit houdt gelijke tred met aantal asielzoekers

Overlast en criminaliteit door asielzoekers is, net als het aantal bewoners in de opvang, in 2022 toegenomen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Er werden 8700 incidenten en 5700 misdrijven geregistreerd, waarvan de betrokkene op  een COA- of crisisnoodopvanglocatie verbleef.

Overlast en criminaliteit houdt gelijke tred met aantal asielzoekers

12 miljoen extra voor re-integratie (ex-)gevangenen

Het kabinet gaat extra investeren om (ex-)gedetineerden te helpen bij een goede terugkeer buiten de gevangenismuren na hun straf. Vanaf dit jaar wordt hiervoor een extra bedrag oplopend tot (in totaal) 12 miljoen euro uitgetrokken. Dat heeft minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming aan de Tweede Kamer laten weten.

12 miljoen extra voor re-integratie (ex-)gevangenen

Maximale rente op krediet stijgt naar 14%

De maximale rente die aanbieders mogen rekenen op consumptief krediet (oftewel de maximale kredietvergoeding) stijgt per 1 juli van 12% naar maximaal 14%. Geld lenen, rood staan en kopen op afbetaling kan daardoor duurder worden.

Maximale rente op krediet stijgt naar 14%

Een herkenbaar overheidsloket voor cybersecurityadvies

Het kabinet heeft besloten om de bestaande cybersecurity rijksoverheidsorganisaties samen te voegen tot één centrale, zichtbare en effectieve nationale cybersecurityorganisatie. In deze organisatie komen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en het Digital Trust Center (DTC) en het Computer Security Incident Response Team voor digitale dienstverleners (CSIRT-DSP), beide van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Een herkenbaar overheidsloket voor cybersecurityadvies

Vervolgonderzoeken voor de uitwerking van betalen naar gebruik openbaar

Vanaf 2030 betalen autobezitters van personen- en bestelauto’s geen vast bedrag meer voor autobezit, maar een bedrag per kilometer voor autogebruik. Om keuzes te kunnen maken voor de uitwerking van betalen naar gebruik is vervolgonderzoek gedaan naar een aantal onderwerpen. Vandaag zijn vervolgonderzoeken gepubliceerd. 

Vervolgonderzoeken voor de uitwerking van betalen naar gebruik openbaar

Maximaal vier jaar gevangenisstraf voor bezit van pedohandboeken

Vanaf 1 juli 2023 is het verboden om in bezit te zijn van materiaal waarin instructies staan voor het seksueel misbruiken van kinderen. Het Wetboek van Strafrecht wordt verruimd met een nieuwe strafbepaling die voorbereidingshandelingen met het oog op seksueel kindermisbruik zelfstandig strafbaar stelt. 

Maximaal 4 jaar gevangenisstraf voor bezit van pedohandboeken

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl