Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Voortgang wonen en ouderen: versterken regie op ouderenhuisvesting

Voortgang wonen en ouderen: versterken regie op ouderenhuisvesting

Door meer levensloopbestendige woningen te bouwen en ouderen te voorzien van informatie over mogelijke doorstroomwoningen, wil minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening voorzien in passende woonruimte voor ouderen. De opgave: 290.000 extra woningen voor ouderen bouwen tot en met 2030, waarvan 170.000 zogeheten nultredenwoningen, 80.000 geclusterde woonvormen en 40.000 zorggeschikte woningen.  Zo staat in de voortgangsrapportage die de minister vandaag naar de Tweede kamer stuurde.

Voortgang wonen en ouderen: versterken regie op ouderenhuisvesting

Minister Weerwind versterkt de toegang tot het recht

Minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind neemt diverse maatregelen om de toegang tot het recht te versterken. De minister trekt geld uit om het gebruik van mediation, herstelrecht en geschillencommissies te stimuleren. Daarnaast worden de griffierechten verlaagd. 

Minister Weerwind versterkt de toegang tot het recht

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl