Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Dit najaar nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers

Dit najaar nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers

In het najaar van 2023 komt er een nieuwe vaccinatieronde tegen het coronavirus voor mensen die een hoger risico lopen om ernstig ziek te worden van corona. Met de coronaprik wordt hun bescherming tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname weer op peil gebracht. Ook de zorgmedewerkers met direct patiëntencontact komen in aanmerking voor een vaccinatie. 

Dit najaar nieuwe vaccinatieronde tegen corona voor risicogroepen en zorgmedewerkers

Eerste deel CAF-onderzoek openbaar

Het eerste deel van het KPMG-onderzoek naar het voormalig Combiteam Aanpak Facilitators (CAF) is vandaag aan de Tweede Kamer verzonden. Het CAF-team werd in 2013 opgericht om signalen van mogelijke fraude bij zogenoemde tussenpersonen zoals belastingadviseurs te onderzoeken. In januari 2021 is het CAF-team definitief stopgezet. 

Eerste deel CAF-onderzoek openbaar

Afspraken met Bonaire en Saba over verder verbeteren onderwijs

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) werkt samen met Bonaire en Saba verder aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit op die eilanden. Dat hebben de minister van OCW, de besturen van scholen op beide eilanden, de Expertisecentra Onderwijszorg (EOZ’s) en de gedeputeerden van de openbare lichamen van Bonaire en Saba vandaag afgesproken.

Afspraken met Bonaire en Saba over verder verbeteren onderwijs

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl