Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Lagere huurlasten en betere toegang tot betaalbare woningen

Lagere huurlasten en betere toegang tot betaalbare woningen

Er zijn belangrijke stappen gezet om wonen weer betaalbaar te maken voor meer mensen. Zo kregen 600.000 huurders met lage inkomens per 1 juli huurverlaging van hun woningcorporatie naar € 575 per maand. Ook slaagden meer starters in het vinden van een betaalbare koopwoning.

Lagere huurlasten en betere toegang tot betaalbare woningen

Voorstel om huurders vrije sector nogmaals drie jaar te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen

Minister De Jonge stelt voor om nog eens drie jaar een maximum te hanteren voor de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. De intentie voor de verlenging is dat de maximaal toegestane huurverhoging gelijk wordt aan de gemiddelde CAO-loonontwikkeling plus 1%, en dat dit gaat gelden vanaf 1 mei 2024 tot 1 mei 2027. Het ontwerpwetsvoorstel gaat na de zomer in consultatie.

Voorstel om huurders vrije sector nogmaals drie jaar te beschermen tegen hoge huurprijsstijgingen

Straffen verder op maat

Er kan passender en persoonsgerichter gestraft worden. Dat blijkt uit een verkenning die minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming heeft gedaan naar het huidige sanctiestelsel. Elk delict en elke crimineel is anders. Daarom is het belangrijk dat de straf past bij de crimineel. Weerwind heeft daarom negen kansen om het op maat straffen te optimaliseren in kaart gebracht. 

Straffen verder op maat

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl