Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland schort directe samenwerking met overheid Niger op

Nederland schort directe samenwerking met overheid Niger op

Naar aanleiding van de staatsgreep in Niger schort het kabinet de directe samenwerking met de centrale overheid van het Afrikaanse land voorlopig op. Het gaat om steun aan programma’s op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en veiligheid die via de centrale overheid lopen.

Nederland schort directe samenwerking met overheid Niger op

Aantal aanvragen saneringsregeling visserijkotters valt lager uit

Het aantal vissers dat daadwerkelijk heeft besloten zijn kotter te laten slopen om gebruik te kunnen maken van de saneringsregeling valt een stuk lager uit dan de 72 aanvragen die eerder zijn goedgekeurd. Uit de definitieve cijfers blijkt dat voor 54 kotters gebruik wordt gemaakt van de saneringssubsidie. Hierdoor zal de daling van de aanvoer van Noordzeevis door de Nederlandse visserijvloot vermoedelijk ook minder zijn dan is berekend.

Aantal aanvragen saneringsregeling visserijkotters valt lager uit

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl