Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kadaster neemt maatregelen tegen misbruik register

Kadaster neemt maatregelen tegen misbruik register

Het Kadaster neemt maatregelen om het risico op misbruik van gegevens uit openbare registers verder te verkleinen. Doel is om het zo moeilijk mogelijk te maken om ongeoorloofd toegang te verkrijgen tot gegevens, terwijl de registers van het Kadaster hun belangrijke maatschappelijke functie moeten kunnen blijven vervullen.

Kadaster neemt maatregelen tegen misbruik register

Steeds meer beginnende mentale klachten onder jongeren door werkstress

Jongeren ervaren steeds meer beginnende mentale klachten door werkstress. Zo blijkt uit nieuw onderzoek waarin TNO op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) trends rondom burn-outklachten van jongeren onderzocht.

Steeds meer beginnende mentale klachten onder jongeren door werkstress

Breder bereik eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten

De eenmalige tegemoetkoming energiekosten komt onder bepaalde voorwaarden ook beschikbaar voor studenten die langer over hun studie doen. Het gaat om studenten waarvan de ouders een laag inkomen hadden, maar die geen aanvullende beurs meer krijgen en nog wel gebruik kunnen maken van een lening.

Breder bereik eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl