Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Aanpak woondiscriminatie blijft nodig ondanks daling

Aanpak woondiscriminatie blijft nodig ondanks daling

Woningzoekenden op de huurmarkt lopen minder kans om gediscrimineerd te worden. Dat blijkt uit de meest recente resultaten van de derde landelijke monitor discriminatie bij woningverhuur die minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening vandaag naar de Tweede Kamer stuurde. Ondanks deze uitkomst blijft woondiscriminatie een hardnekkig probleem. 

Aanpak woondiscriminatie blijft nodig ondanks daling

Blauwtongvirus vastgesteld op enkele schapenbedrijven in Midden-Nederland

Bij vier schapenhouderijen in dezelfde regio is een besmetting met het blauwtongvirus vastgesteld, namelijk in gemeente Wijdemeren (provincie Noord-Holland) en de gemeente Stichtse Vecht (provincie Utrecht). De laatste keer dat dit virus is vastgesteld was in 2009. Dit virus is niet overdraagbaar door direct contact tussen dieren en niet besmettelijk voor mensen. Een besmetting heeft wel directe gevolgen voor de handel van levende herkauwers en hun sperma, eicellen en embryo’s binnen de EU. 

Blauwtongvirus vastgesteld op enkele schapenbedrijven in Midden-Nederland

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl