Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Kabinetsreactie ‘Gezag herwinnen’: een bekwame, betrouwbare en betrokken overheid

Kabinetsreactie ‘Gezag herwinnen’: een bekwame, betrouwbare en betrokken overheid

We staan op allerlei terreinen voor grote uitdagingen, zoals de woningbouw, de bestaanszekerheid, de omgang met migratie en de weerbaarheid van onze democratische rechtsstaat. Juist dan is het van groot belang dat de overheid het gezag op een goede wijze invult. Dat schrijft minister De Jonge (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) in de kabinetsreactie op het advies ‘Gezag herwinnen: over de gezagswaardigheid van het openbaar bestuur’ van de Raad voor het Openbaar Bestuur dat in 2022 verscheen. 

Kabinetsreactie ‘Gezag herwinnen’: een bekwame, betrouwbare en betrokken overheid

Bijsturen met het oog op de toekomst

De 17e Studiegroep Begrotingsruimte adviseert in deel 1 van haar advies een koerscorrectie op de begroting voor de aankomende kabinetsperiode. De overheidsfinanciën zijn flink verslechterd door onder andere de gestegen rentelasten en een sterke stijging van de uitgaven. Geld is recent flink duurder geworden en juist dan is het belangrijk om keuzes te maken. Keuzes maken is ook nodig om doelen te bereiken; als we teveel tegelijk proberen te doen, bestaat het risico dat investeringen vertraging oplopen. 

Bijsturen met het oog op de toekomst

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl