Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Verwachte toegestane huurstijgingen 2024

Verwachte toegestane huurstijgingen 2024

De huren in het gereguleerde segment (sociale huur) mogen vanaf 1 juli 2024 naar verwachting met maximaal 5,8% stijgen, omdat ze de huidige loonontwikkeling volgen. In het vrije segment is het laagste percentage van de loonontwikkeling of inflatie leidend voor de maximale huurverhoging. In die sector wordt voor 2024 een toegestane huurstijging van ongeveer maximaal 4,9% verwacht. 

Verwachte toegestane huurstijgingen 2024

Lokale maatregelen overlast asielzoekers

De overheid stelt €2.000.000 beschikbaar voor het nemen van lokale en meer kleinschalige maatregelen tegen overlast in de openbare ruimte. Gemeenten die hier gebruik van willen maken, kunnen een aanvraag voor een zogeheten Specifieke Uitkering (SPUK) indienen.

Lokale maatregelen overlast asielzoekers

Miljoenen voor grote monumenten

Staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) stelt € 10 miljoen beschikbaar voor de restauratie van het aquarium van Artis. De Bovenkerk in Kampen ontvangt € 1,2 miljoen  als eenmalige bijdrage aan noodzakelijk onderhoud. Daarnaast krijgen de Poldertoren in Emmeloord, en Fort Sabina en de botenloods in Willemstad (Noord-Brabant) respectievelijk € 1,1 en 1,9 miljoen voor noodzakelijk onderhoud. Het geld komt uit het extra budget van € 15 miljoen dat staatssecretaris Uslu beschikbaar heeft gesteld om de restauratie van grote monumenten te steunen.

Miljoenen voor grote monumenten

Week extra tijd voor doorstroomtoets

Om alle leerlingen van groep 8 de kans te geven volop mee te doen aan de doorstroomtoets én belangrijke culturele tradities, krijgen scholen in het primair onderwijs voortaan 3 in plaats van 2 weken de tijd om de (digitale) doorstroomtoets af te nemen. Door die extra week tijd zijn scholen flexibeler om de toets in te plannen op een voor hen en hun leerlingen geschikt moment.

Week extra tijd voor doorstroomtoets

Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen goed verlopen, uitvoerbaarheid voor gemeenten onder druk

Dankzij de grote inzet van gemeenten en de vele vrijwilligers zijn de provinciale staten- en waterschapsverkiezingen van afgelopen 15 maart goed verlopen. Op de verkiezingsdag hebben zich weinig tot geen incidenten voorgedaan en de opkomst was met respectievelijk 58,8 en 53,6% hoger dan voorgaande verkiezingen.

Provinciale staten- en waterschapsverkiezingen goed verlopen, uitvoerbaarheid voor gemeenten onder druk

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl