Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nederland rehabiliteert Curaçaose verzetsheld Tula

Nederland rehabiliteert Curaçaose verzetsheld Tula

“De Nederlandse regering onderkent volmondig de rechtvaardigheid van Tula’s strijd, en die van anderen die zich tegen slavernij verzetten, en kijkt met spijt en schaamte naar de manier waarop zij door historische, bestuurlijke voorgangers zijn behandeld. 228 jaar na de dag van zijn dood krijgt Tula eerherstel van de Nederlandse regering.” Met deze woorden, uitgesproken door staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties), is de Curaçaose verzetsheld Tula formeel postuum door de Nederlandse regering gerehabiliteerd. 

Nederland rehabiliteert Curaçaose verzetsheld Tula

Betere benutting duurzame elektriciteit van grote zonneparken door batterijen

Het kabinet stelt € 416 miljoen beschikbaar voor het gebruik van batterijen bij grote zonneparken op land en daken. Netbeheerder TenneT heeft daarnaast een voorstel gedaan om de transporttarieven voor batterijen aan te passen om de kosten te verlagen. Hierdoor wordt het makkelijker om batterijen in te zetten op het Nederlandse elektriciteitsnet en kunnen naar verwachting veel meer batterijen geïnstalleerd worden. 

Betere benutting duurzame elektriciteit van grote zonneparken door batterijen

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl