Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Ook afspraken over mobieltjes op basisscholen en in gespecialiseerd onderwijs

Ook afspraken over mobieltjes op basisscholen en in gespecialiseerd onderwijs

In het primair onderwijs en het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs zijn mobiele telefoons, tablets en smartwatches binnenkort ook niet meer toegestaan in de klas. Dit omdat ze afleiden en ervoor zorgen dat leerlingen slechter presteren. Dat heeft minister Mariëlle Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) afgesproken met de PO-Raad, LBVSO, Sectorraad GO, AVS, Siméa, VIVIS en Stem van de vso-leerling.

Ook afspraken over mobieltjes op basisscholen en in gespecialiseerd onderwijs

Kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd

De Tweede Kamer heeft een amendement aangenomen om de maximum uurprijzen voor kinderopvangtoeslag in 2024 extra te verhogen. Op deze manier gaat de maximum uurprijs beter aansluiten bij de tarieven die ouders moeten betalen voor kinderopvang. Om dit te kunnen realiseren werkt minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aan een spoedwijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag in 2024 extra verhoogd

Start regeling voor verminderen lichthinder bij bestaande windturbines op land

Vanaf woensdag 1 november 2023 kunnen provincies gebruik maken van een eenmalige uitkering voor het installeren van een zogenoemd naderingsdetectiesystemen bij bestaande windturbines op land. Een naderingsdetectiesysteem zorgt voor minder hinder van het licht van een windturbine, doordat de rode verlichting op een windturbine alleen aangaat wanneer er een vliegtuig in de buurt van de turbine is.

Start regeling voor verminderen lichthinder bij bestaande windturbines op land

De invloed van generatieve AI in de economie en op de arbeidsmarkt

Het traject om tot een visie op generatieve AI te komen gaat gestaag door. Dat gebeurde onder andere tijdens twee sectorbijeenkomsten met als thema’s economie en de arbeidsmarkt. Tijdens deze bijeenkomsten bespraken beleidsmakers van de ministeries, wetenschappers, bedrijven en andere deskundigen de ontwikkelingen, kansen en risico’s van generatieve AI in hun sectoren. Ook is er aandacht voor de World AI Summit in Amsterdam en het evenement Expeditie Algoritmes in Amersfoort.  

De invloed van generatieve AI in de economie en op de arbeidsmarkt

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl