Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Sneller aanpakken en hogere straffen voor ronselen volmachtstemmen

Sneller aanpakken en hogere straffen voor ronselen volmachtstemmen

Er komt een hogere straf op het ronselen van volmachtstemmen. De straf gaat van maximaal een maand hechtenis naar maximaal zes maanden gevangenisstraf. Ook wordt duidelijker en scherper omschreven wat er onder ronselen wordt verstaan. Zo wordt met dit wetsvoorstel ook het online oproepen van mensen om hun volmacht af te geven strafbaar. Dit staat in het wetsvoorstel dat nu ter advisering wordt gezonden aan de Raad van State. 

Sneller aanpakken en hogere straffen voor ronselen volmachtstemmen

AOW-leeftijd ongewijzigd in 2029

De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten van armoedebeleid, participatie en pensioenen aan de Tweede Kamer.

AOW-leeftijd ongewijzigd in 2029

Voldoende tijd overgang naar nieuw pensioenstelsel

Er komt meer tijd voor een zorgvuldige overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schouten voor armoedebeleid, participatie en pensioenen. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Raad van State voor advies. Deze wijziging was al tijdens de behandeling van de pensioenwet toegezegd aan de Eerste Kamer, die had aangedrongen op voldoende tijd voor een zorgvuldige overgang.

Voldoende tijd overgang naar nieuw pensioenstelsel

Kinderbijslag in 2024 extra verhoogd

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de kinderbijslag in 2024 extra te verhogen. Daarvoor is € 250 miljoen euro beschikbaar gesteld. Per kind gaat de kinderbijslag volgend jaar met maximaal € 21,53 extra omhoog. Deze verhoging staat los van de reguliere indexatie van de kinderbijslag. Het definitieve bedrag wordt medio december bekend.

Kinderbijslag in 2024 extra verhoogd

Positie van sekswerkers wordt verbeterd

Sekswerkers worden door vooroordelen over het werk te vaak niet behandeld zoals andere werkenden. Daarom wordt de sociale en juridische positie van sekswerkers verbeterd. Dat staat in de aanpak die staatssecretaris Van der Maat van Justitie en Veiligheid, mede namens minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Deze aanpak is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de seksbranche.

Positie van sekswerkers wordt verbeterd

Druk op de asielopvang houdt aan

De druk op de asielopvang is al geruime tijd zeer hoog, en de vooruitblikken laten zien dat deze druk alleen maar zal toenemen. Dat blijkt uit verschillende brieven die staatssecretaris Van der Maat van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. 

Druk op de asielopvang houdt aan

Betere bescherming tegen discriminatie op de BES

De ministerraad heeft besloten dat gelijke behandelingswetten voortaan ook van toepassing moeten worden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dit betekent dat inwoners van de BES-eilanden, die zich gediscrimineerd voelen op welke grond dan ook (geslacht, leeftijd, afkomst, godsdienst, handicap, seksuele gerichtheid, etc.) ook een beroep kunnen doen op deze wet. Ook kunnen ze een melding doen bij een nieuwe anti-discriminatievoorziening BES en daar gratis hulp en advies vragen. Tot slot kunnen ze naar het College voor de rechten van de mens stappen voor een oordeel in hun zaak.

Betere bescherming tegen discriminatie op de BES

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl