Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Horeca en geluidstechnici doen mee met aanpak voorkomen gehoorschade

Horeca en geluidstechnici doen mee met aanpak voorkomen gehoorschade

Het Vierde Convenant Preventie Gehoorschade Versterkte Muziek is op 6 december ondertekend door de betrokken partners, waaronder nieuwe toetreders Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging voor Podiumtechnologie (VPT), de negen bestaande partners en staatssecretaris Maarten van Ooijen namens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bestaande convenantpartners verwelkomen KHN en VPT, waarmee een belangrijke stap is gemaakt in de bescherming van zowel werknemers als bezoekers tegen mogelijke gehoorschade door (te) hard geluid. 

Horeca en geluidstechnici doen mee met aanpak voorkomen gehoorschade

Zomercarnaval en Graslandbevloeiing op internationale Unesco-lijst van Immaterieel Erfgoed

Zomercarnaval en Graslandbevloeiing komen beiden op de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed. Dat is op 6 december besloten tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van het comité van het Unesco verdrag immaterieel erfgoed in Botswana. Op deze zogenoemde 'Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid' staan tradities, gebruiken en ambachten uit de hele wereld die het waard zijn om door te geven aan nieuwe generaties.

Zomercarnaval en Graslandbevloeiing op internationale Unesco-lijst van Immaterieel Erfgoed

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl