Nieuwsbrief Regeringsnieuws - NCTV verhoogt dreigingsniveau terrorisme van 3 naar 4

NCTV verhoogt dreigingsniveau terrorisme van 3 naar 4

De voorstelbaarheid van een aanslag tegen Nederland is dermate toegenomen dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsniveau heeft verhoogd van 3 (aanzienlijk) naar 4 (substantieel). Dat betekent dat er een reële kans is dat er een aanslag in Nederland plaatsvindt. Dat schrijft de NCTV in het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland december 2023. 

NCTV verhoogt dreigingsniveau terrorisme van 3 naar 4

Eerste Kamer stemt in met gewijzigde Huisvestingswet

De Eerste Kamer heeft ingestemd met aanpassingen in de Huisvestingswet 2014, die naar verwachting vanaf 1 januari 2024 van kracht zullen zijn. Deze wijzigingen geven gemeenten meer ruimte om specifieke doelgroepen, eigen inwoners en mensen met  bepaalde beroepen te ondersteunen bij het vinden van een betaalbare huurwoning of nieuwbouw koopwoning.

Eerste Kamer stemt in met gewijzigde Huisvestingswet 2014: meer mogelijkheden voor woningzoekenden die er nu moeilijk tussen komen

280 miljoen euro uit Volkshuisvestingsfonds voor 38 kwetsbare buurten

Vandaag is bekend gemaakt dat 38 projecten verspreid over 20 gemeenten een bijdrage ontvangen van in totaal 280 miljoen euro uit het Volkshuisvestingsfonds (VHF). Met dit geld worden 13.000 woningen  verbeterd. In verschillende gebieden verspreid door heel  Nederland staat de leefbaarheid onder druk. Daarom heeft het kabinet het Volkshuisvestingsfonds in het leven geroepen. 

280 miljoen euro uit Volkshuisvestingsfonds voor renovatie, verduurzaming en herstructurering in 38 kwetsbare buurten verspreid in Nederland

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl