Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Meer online agressie tegen vrouwelijke lokale politici

Meer online agressie tegen vrouwelijke lokale politici

Vrouwelijke lokale politici krijgen vaker met online agressie en geweld te maken dan hun mannelijke collega’s. Bijna de helft van de vrouwelijke politici in gemeenten, provincies en waterschappen heeft hiermee te maken gehad. Bij mannelijke politici gaat dit om ruim 35%.

Meer online agressie tegen vrouwelijke lokale politici

Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis in internetconsultatie

In crisissituaties zoals oorlogen, pandemieën of overstromingen wil het kabinet voorkomen dat werkgevers in de problemen komen en werknemers hun baan verliezen. Het Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis (Wpc) gaat vandaag in internetconsultatie.

Wetsvoorstel personeelsbehoud bij crisis in internetconsultatie

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl