Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee

Geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee

Om de klimaatdoelen van 2030 te halen worden de komende jaren windparken op de Noordzee gebouwd. De elektriciteit van deze toekomstige windparken moet worden aangesloten op het hoogspanningsnet op land. Het kabinet heeft € 210 miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in de leefbaarheid in de regio’s waar de elektriciteit aan land komt. De regio’s waarin geïnvesteerd wordt zijn Noord-Nederland (Eemshaven), Zeeland (Borsele), Rotterdam (Maasvlakte), het Noordzeekanaalgebied en omgeving Moerdijk en Geertruidenberg. 

Geld voor regio’s met aansluitingen windparken op zee

Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen

Mensen met een niet-westerse migratieachtergrond en jongeren ervaren van alle onderzochte groepen het vaakst discriminatie in hun contact met banken en betaalinstellingen. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek in opdracht van het ministerie van Financiën. Uit het onderzoek volgt dat 1 op de 10 mensen discriminatie ervaart in hun contact met banken en betaalinstellingen. Minister Van Weyenberg heeft dit rapport vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd en spreekt vandaag met vertegenwoordigers van de moslimgemeenschap. 

Minister Van Weyenberg: acties banken en betaalinstellingen nodig om discriminatie te voorkomen

Bedrijven, organisaties, professionals en overheid tekenen gezamenlijk voor meer gelijke kansen op arbeidsmarkt

Werkgevers, intermediairs, hr-professionals, maatschappelijke organisaties en de overheid bundelen de krachten voor meer gelijke kansen bij sollicitaties en op het werk. Op initiatief van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een groep van ruim 50 bedrijven en organisaties vandaag de verklaring ‘Gelijke Kansen’ ondertekend. Daarmee scharen zij zich achter een beweging die toewerkt naar een inclusievere arbeidsmarkt.

Bedrijven, organisaties, professionals en overheid tekenen gezamenlijk voor meer gelijke kansen op arbeidsmarkt

Verdere ontwikkeling stelsel Algemene Bestuursdienst

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de verdere ontwikkeling van de Algemene Bestuursdienst, die zal verlopen via 4 sporen. Goed en betrouwbaar bestuur en sterk publiek leiderschap zijn voorwaarden om het hoofd te bieden aan de grote uitdagingen waar we in Nederland mee te maken hebben.

Verdere ontwikkeling stelsel Algemene Bestuursdienst

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl