Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Transitie pensioenen voortvarend opgepakt

Transitie pensioenen voortvarend opgepakt

Sociale partners en pensioenuitvoerders zijn voortvarend aan de slag met de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. Dat schrijft minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Penisoenen in de eerste halfjaarlijkse voortgangsrapportage monitoring Wet toekomst pensioenen. De sector moet zich volgens de minister blijven inspannen om de mijlpalen te halen.

Transitie pensioenen voortvarend opgepakt

Aanpassing wet Hersteloperatie toeslagen

Het kabinet wil op onderdelen de beslistermijnen binnen de Hersteloperatie toeslagen aanpassen. De maatregel wordt genomen omdat de Raad van State heeft aangegeven dat het aan de wetgever is om met realistische termijnen te komen.

Aanpassing wet Hersteloperatie toeslagen

Hulp in stemhokje straks mogelijk voor iedereen die erom vraagt

Op dit moment kunnen alleen kiezers die vanwege een lichamelijke beperking niet zelfstandig kunnen stemmen hulp krijgen in het stemhokje. Minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wil dat hulp mogelijk wordt voor iedereen die daarom vraagt. Dus ook mensen die bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebben, of mensen die laaggeletterd zijn. Een stembureaulid gaat deze kiezers hulp bieden. 

Hulp in stemhokje straks mogelijk voor iedereen die erom vraagt

Kabinet stuurt wetsvoorstel voor toekomstig box 3-stelsel naar Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) ingestemd met het aanbieden van de Wet werkelijke rendement box 3 voor advies aan de Raad van State. Met het wetsvoorstel stelt het kabinet voor om vanaf 2027 een nieuw stelstel voor de belastingheffing in box 3 in te voeren. Belastingplichtigen betalen alleen belasting over wat zij daadwerkelijk hebben verdiend met hun vermogen. 

Kabinet stuurt wetsvoorstel voor toekomstig box 3-stelsel naar Raad van State

Koning en minister-president bij Nederlandse Veteranendag

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Rutte wonen zaterdag 29 juni in Den Haag de 20e editie van Veteranendag bij. Dit is een eerbetoon aan de ruim 100.000 Nederlandse veteranen die zich in dienst van de vrede hebben ingezet. De Koning houdt een toespraak.

Koning en minister-president bij Nederlandse Veteranendag

Internetconsultatie Kadasterbesluit tegen misbruik persoonsgegevens van start

Het gewijzigd Kadasterbesluit, bedoeld om misbruik van persoonsgegevens tegen te gaan, is woensdag in internetconsultatie gegaan. In het besluit wordt het zoeken op naam in het register van het Kadaster beperkt tot professionele gebruikers die zoeken op naam nodig hebben uit hoofde van beroep of functie. Ook maakt dit besluit mogelijk dat het Kadaster op verzoek privéadressen kan afschermen bij concrete dreiging of waarschijnlijke dreiging. 

Internetconsultatie Kadasterbesluit tegen misbruik persoonsgegevens van start

Onderzoek: meer dan de helft van de Nederlanders hoort geen verschil tussen echte en gekloonde stem van bekende

De Rijksoverheid waarschuwt voor online misleiding met de stem van een bekende of naaste. De technologie ‘voice cloning’ is inmiddels zo ver ontwikkeld dat echte en gekloonde stemfragmenten voor veel mensen niet meer van elkaar te onderscheiden zijn, zo blijkt uit nieuw onderzoek van de Rijksoverheid met medewerking van radiopresentator Ruud de Wild. 

Onderzoek: meer dan de helft van de Nederlanders hoort geen verschil tussen echte en gekloonde stem van bekende

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl