Nieuwsbrief veranderingen Kinderopvang

EXTRA nieuwsbrief i.v.m. aangekondigde maatregelen persconferentie 14 december 2021.

Bijgaand vindt u de Nieuwsbrief Veranderingen Kinderopvang van 14 december 2021 met daarin de volgende informatie:

Buitenschoolse opvang week voor kerstvakantie dicht

Buitenschoolse opvangen gaan tussen 20 (uiterlijk 21) en 24 december 2021 dicht om de overdracht van het coronavirus te vertragen en de besmettingskans van kinderen te verminderen. Wel blijft de noodopvang geopend voor kinderen van ouders met cruciale beroepen en kinderen in een kwetsbare positie. 
 
Dat heeft het kabinet op advies van het OMT besloten nu er grote zorgen zijn over de opkomst van de omikron-variant, die zich snel verspreidt. Omdat de kerstvakantie dit jaar direct met de Kerstdagen begint, kunnen kinderen onbewust hun oudere familieleden besmetten met een (te) hoge druk op de zorg tot gevolg.

Het kabinet beseft zich goed dat deze maatregel veel vraagt van leraren, pedagogisch professionals en van ouders. Maar de veiligheid van mensen staat voorop. Daarom vraagt het kabinet ouders om hun kinderen de komende dagen zoveel mogelijk in de gezinsbubbel te houden. 

BSO's na kerstdagen weer open

BSO’s gaan na de kerstdagen weer open. Ook dan blijft de oproep om kinderen niet te brengen als dat niet nodig is. Het kabinet vraagt werkgevers om rekening te houden met de extra lasten voor ouders die nu werk en zorgen voor hun kinderen moeten combineren. 

Beroep op ouders en BSO
Het kabinet vraagt ouders om samen met de kinderopvangorganisatie een oplossing te vinden voor de kinderopvanguren van deze 4 dagen, daarvoor is nu geen aparte vergoeding. Als de BSO voor een langere periode sluit, gaat het kabinet onderzoeken of ouders een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage kunnen ontvangen, zoals dat ook in eerdere sluitingsperiodes is gebeurd.