Nieuwsbrief Kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van donderdag 15 december 2022 met daarin de volgende berichten:

Onderzoeken naar plusopvang

Om meer zicht te krijgen op de praktijk van inclusieve kinderopvang – dat is: kinderopvang met een extra ondersteuningsbehoefte – heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) opdracht gegeven om twee onderzoeken uit te voeren. Het eerste is een verkennend onderzoek naar plusopvang in Nederland en het tweede betreft een kwalitatief onderzoek naar de mogelijkheden en de zoektocht van ouders naar passende opvang en zorg. Klik hier om de Kamerbrief over deze onderzoeken te lezen.

Met deze onderzoeken wil het ministerie van SZW een beter beeld krijgen van vormen van inclusieve kinderopvang die kinderopvangorganisaties in samenwerking met gemeenten, onderwijs en/of zorgpartijen bieden. Beide onderzoeken tonen aan dat er stappen worden gezet om de kinderopvang inclusiever te maken. Tegelijkertijd laten de onderzoeken zien dat er nog verschillende obstakels liggen op de weg naar inclusieve kinderopvang. De minister van SZW gaat met de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in gesprek over de onderzoeken. Daarnaast bespreekt ze de onderzoeken met de kinderopvangbranche, VNG en ouderbelangengroepen.

Uitbreiding op de lijst opleidingen in de Regeling Wet kinderopvang

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de Regeling Wet kinderopvang (Wko) gewijzigd ten aanzien van de lijst met opleidingen die kwalificeren om gastouder te worden. Brancheorganisaties Stichting Nysa en BK gaven gezamenlijk aan dat de lijst met opleidingen gedateerd was. Daarnaast bestond er onduidelijkheid over de verhouding tussen de lijst met opleidingen in de cao en in de Regeling.

Bij het aanpassen van de Regeling is een aantal opleidingen uit de cao hierin overgenomen. Ook zijn van enkele bestaande opleidingen de titelnamen geactualiseerd, zodat deze diploma’s ook kwalificeren voor het gastouderschap. De lijst met opleidingen in de Regeling is altijd leidend; ook gastouders in loondienst moeten hieraan voldoen. Dit is de wettelijke kwaliteitseis voor gastouders. De uitbreiding van de lijst opleidingen in de Regeling gaat in per 1 januari 2023.

Europese Commissie verlengt Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners

Op vrijdag 14 oktober 2022 maakte de Europese Commissie bekend de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) voor ontheemden uit Oekraïne met een jaar in ongewijzigde vorm te verlengen, tot 4 maart 2024. Veel Oekraïense ontheemden nemen inmiddels deel aan de Nederlandse arbeidsmarkt en mogen dit, als gevolg van de verlenging, blijven doen. Om arbeid en de zorg voor kinderen te kunnen combineren, heeft het kabinet op 15 juni 2022 via een brief aan de Tweede Kamer het voornemen kenbaar gemaakt om wettelijk te regelen dat Oekraïense ontheemden aanspraak kunnen maken op kinderopvangtoeslag.

Dankzij de verlenging van de RTB kunnen Oekraïense ontheemden tot 4 maart 2024 kinderopvangtoeslag blijven ontvangen, indien zij voldoen aan de voorwaarden. Het wetsvoorstel hierover is op 7 januari 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Achtergrond RTB

Sinds het uitbreken van de Oekraïne-oorlog zijn ruim 7 miljoen Oekraïners gevlucht naar Europese landen. De meesten van hen verblijven in directe buurlanden van Oekraïne. Ruim 80.000 Oekraïense ontheemden staan in Nederlandse gemeenten ingeschreven. Vanwege de grootte van deze groep – en om hen dezelfde standaarden en rechten te kunnen garanderen als in de andere EU-lidstaten – stelde de Raad van de Europese Unie de RTB op 4 maart 2022 in werking. Dit geeft ontheemden uit Oekraïne recht op opvang, medische zorg en onderwijs. De richtlijn geeft hen ook de mogelijkheid te werken.

De richtlijn gold tot 4 maart 2023 en is nu met een jaar verlengd tot 4 maart 2024.

‘Verlenging is goed nieuws’

Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) verklaart: “De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne houdt aan. Het is belangrijk dat vluchtelingen voldoende bescherming krijgen, in de hele EU en dus ook in Nederland. Goed nieuws dat de richtlijn, die toegang biedt tot onder andere de arbeidsmarkt, onderwijs en opvang, is verlengd tot maart 2024.” Lees meer op Rijksoverheid.nl.

RefugeeWork.nl biedt kansen voor kinderopvang

Met de lancering van RefugeeWork.nl is een nieuw, nationaal platform gestart dat werkzoekenden met een vluchtelingenachtergrond en werkgevers bij elkaar brengt. De vacatures op het platform zijn in 11 talen te lezen. Dit maakt het voor statushouders die net beginnen met het leren van de Nederlandse taal eenvoudiger om erop te solliciteren.

RefugeeWork.nl is een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland en Start Foundation in samenwerking met SparkOptimus. Mogelijk biedt dit platform ook kansen voor de kinderopvang, bijvoorbeeld om een groepshulp of toekomstig pedagogisch professional te vinden. Klik hier om naar het platform te gaan.