Nieuwsbrief Kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van dinsdag 28 juni 2022 met daarin de volgende berichten:

Verlenging regeling beroepskrachten in opleiding (BIO’s)

Tot 1 juli 2024 mogen beroepsleerkrachten in opleiding voor 50 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum worden ingezet. Deze maatregel gold in eerste instantie tot 1 juli 2022, maar de Minister van SZW besloot deze maatregel met twee jaar te verlengen. De verruiming geldt alleen voor beroepskrachten in opleiding. Voor stagiairs blijft gelden dat zij voor maximaal 33 procent van de personeelsbezetting op een kindercentrum mogen worden ingezet.

Kwaliteit staat voorop

Deze maatregel is met twee jaar verlengd, omdat het werven en inwerken van beroepskrachten in opleiding tijd nodig heeft. Daarnaast worden de mogelijkheden voor zij-instroom vergroot als beroepskrachten in opleiding (BIO’s) voor langere tijd een ruimer aandeel in de personeelsbezetting mogen leveren. Het is daarbij wel belangrijk dat er aandacht is en blijft voor de begeleiding van de BIO’s en voor de werkdruk van vaste beroepskrachten. Wij verwachten van de sector dat zij - in lijn met de CAO kinderopvang - zorgvuldig met de inzet van beroepskrachten in opleiding omgaan. Het behoud van kwaliteit staat voorop.

Duurzame aanpassingen

In het vervolgtraject aansluitend op de evaluatie van de Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang (IKK) zullen waar nodig duurzame aanpassingen in de kwaliteitseisen worden doorgevoerd. In dat traject zal, in samenhang met de andere eisen, ook worden gekeken naar de invulling van de kwaliteitseis voor het inzetten van stagiairs en beroepskrachten na 1 juli 2024.

Rekening houden met verzachtende omstandigheden in het toezicht

Een van de maatregelen om het personeelstekort in de kinderopvang aan te pakken is, dat in het toezicht en de handhaving rekening wordt gehouden met verzachtende omstandigheden. Dit is een standaard werkwijze in het toezicht, die eveneens van toepassing is in de huidige situatie met het personeelstekort.

Niet tijdelijk

De brief die de staatssecretaris op 29 november 2021 aan de Tweede Kamer stuurde, wekt de indruk dat deze werkwijze een tijdelijke maatregel is. Rekening houden met verzachtende (en verzwarende) omstandigheden is echter onderdeel van de werkwijze van het toezicht. Hiervoor geldt dus geen einddatum. De Vereniging Nederlandse Gemeenten en GGD GHOR Nederland hebben naar aanleiding van de Kamerbrief wel een specifieke denklijn opgesteld die toezichthouders helpt bij het in kaart brengen van de verzachtende omstandigheden of overmacht. Deze denklijn helpt handhavers bij het nemen van een handhavingsbesluit in deze situaties.

Beoordeling per situatie

De toezichthouder kan in zijn rapport betrekken of sprake is van verzachtende omstandigheden en beoordeelt dit in iedere situatie waarin niet wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. Als de kinderopvangorganisatie tekortkomingen heeft door het personeelstekort, maar zich wel heeft ingespannen voor een goede oplossing en hierbij een verantwoorde keuze maakte, beschrijft de toezichthouder – naast de geconstateerde tekortkoming(en) – de verzachtende omstandigheid in het rapport. Hierbij kan hij ervoor kiezen om de gemeente te adviseren om niet te handhaven. De beslissing om wel of niet te handhaven ligt daarna bij de gemeente zelf. Het gaat bij deze werkwijze uitdrukkelijk niet alleen om situaties van overmacht, maar ook om andere situaties, zoals het personeelstekort, waarin sprake is van verzachtende omstandigheden.

Kinderopvangtoeslag voor Oekraïense ontheemden

Het kabinet heeft in een Kamerbrief bekend gemaakt dat  Oekraïense ontheemden die aan het werk gaan, kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Oekraïense ouders die willen werken krijgen zo belangrijke ondersteuning. Om dit mogelijk te maken, bereidt het kabinet twee wetswijzigingen voor. Oekraïense ontheemden die aan het werk gaan, kunnen dan - mits zij aan de voorwaarden voldoen - met terugwerkende kracht aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Sinds 1 april 2022 mogen Oekraïense ontheemden in Nederland betaald werk doen. Het kabinet wil stimuleren dat zij gebruik kunnen maken van dit recht op werk. Kinderopvang is een belangrijk hulpmiddel om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren, waardoor de stap tot deelname aan de arbeidsmarkt kleiner wordt. Met kinderopvangtoeslag wordt het gebruik van kinderopvang betaalbaarder voor Oekraïense ontheemden.

Vernieuwd LRK-publieksportaal vanaf 4 juli beschikbaar

Op maandag 4 juli 2022 komt een aangepaste versie van het publieksportaal beschikbaar. In dit portaal, het openbare deel van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK), zijn alle kinderopvanglocaties van Nederland opgenomen. In de nieuwe versie kunnen ouders makkelijker zoeken naar een kinderopvangvoorziening die voldoet aan hun wensen. Om een passende locatie te vinden, kunnen ze verschillende filters toepassen en vervolgens toont een kaart de gevonden kinderopvangvoorzieningen.

Toegevoegde zoekfuncties

Verder is het mogelijk om te zoeken naar een voorziening binnen een bepaalde straal, bijvoorbeeld rondom de eigen woonplaats. Ouders kunnen in het nieuwe portaal bovendien zoeken naar een zogeheten ‘ouderparticipatiecrèche’ (OPC). Dit is een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang waar ouders hun eigen kinderen opvangen.

Het publieksportaal is hier te vinden. Een evaluatie van de toegevoegde zoekfuncties vindt plaats na de lancering van het vernieuwde publieksportaal.

Onderzoeken ZonMW rond kwaliteit kinderopvang afgerond

Alle onderzoeken van de afgelopen jaren binnen het programma Kwaliteit Kinderopvang van ZonMw zijn afgerond. Het onderzoeksprogramma kreeg financiering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De onderzoeken richtten zich op de kwaliteit van de babyopvang en de professionalisering van medewerkers in de kinderopvang, en de effecten daarvan op de ontwikkeling van het kind. Bovendien hadden ze als doel een betere verbinding tot stand te brengen tussen de wetenschap en de praktijk van de kinderopvang.

Lees hier de resultaten van de onderzoeken en wat projectleiders erover vertellen.

Vmbo-leerling voor één dag directeur Kinderopvang

Vmbo-leerling Jannate Betarchi nam op donderdag 2 juni voor één dag de taken over van Tuncay Uyanik, directeur Kinderopvang bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dat gebeurde in het kader van Baas van Morgen, een project van JINC. Met Baas van Morgen wil JINC jongeren inspireren om het beste uit zichzelf te halen door ze een dag de touwtjes in handen te geven binnen een organisatie of bedrijf.

Werkbezoek

Als een échte baas werd Jannate ’s ochtends opgehaald door haar chauffeur en afgezet bij het Kunstmuseum Den Haag. Daar had ze een ontbijt met verschillende huidige én toekomstige bazen. Daarna gingen Jannate en Tuncay op werkbezoek bij  kinderopvanglocatie 2Samen in Den Haag. Op de agenda stond het vraagstuk ‘Kinderopvang  in een andere taal dan het Nederlands’. Jannate kreeg via dit thema een beeld van de praktijk op kinderopvanglocaties waar naast het Nederlands ook Engels wordt gesproken. Hierover mocht ze de Haagse kinderopvanglocatie advies geven.

Ontmoeting met de minister

Terug ‘op kantoor’ kreeg Jannate een uitgebreide rondleiding door het ministerie. Een ontmoeting met SZW-minister Karien van Gennip mocht natuurlijk niet ontbreken. Tijdens deze ontmoeting legde Jannate de belofte af voor het zijn van ambtenaar voor één dag. Als afsluiting kreeg ze een mooie goodiebag mee.

Gelijke kansen

JINC zet zich in voor gelijke kansen voor alle Nederlandse kinderen, ook  kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen. Dat gebeurt via programma’s als Baas van Morgen. Deelnemers aan Baas van Morgen worden thuis of op school opgehaald, waarna ze een dag op de stoel van een CEO, directeur of politicus mogen zitten. Ze schuiven aan bij vergaderingen, doen actief mee met werkbezoeken, ontbijten en/of lunchen met bazen van vandaag en voeren onderzoek uit naar een vooraf gekozen vraagstuk. Ruim 400 leerlingen en 300 organisaties doen mee aan Baas van Morgen, waaronder verschillende ministeries.

Lees hier meer over Baas van Morgen.