Nieuwsbrief Kinderopvang

NIEUWSFLITS 5 juli 2022: De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona als dat nodig is.

Sectorplan lange termijn strategie corona in de kinderopvang vastgesteld

De ministerraad heeft ingestemd met de sectorplannen Covid-19 voor kinderopvang en onderwijs. In de plannen geven de sectoren aan welke maatregelen zij nemen tegen corona als dat nodig is. Voor de verschillende fasen van corona zijn verschillende maatregelen, variërend van basismaatregelen tot opvang in bubbels. Sluiting is het allerlaatste wat de overheid en de sector willen. De plannen zijn er dan ook op gericht om de kinderopvang en het onderwijs veilig en verantwoord open te houden.

De plannen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de sectoren. Nu ze zijn vastgesteld kunnen de kinderopvang- en onderwijsorganisaties aan de hand van deze sectorplannen draaiboeken opstellen om zich voor te bereiden op de maatregelen die ze kunnen nemen in de verschillende scenario’s.

Lees en download hier het Sectorplan Covid-19 voor de kinderopvang.