Nieuwsbrief Kinderopvang

Bijgaand vindt u de nieuwsbrief Kinderopvang van donderdag 10 augustus 2023 met daarin de volgende berichten:

Samenwerking Brugwerk en SZW

Het arbeidsmarktteam van de directie Kinderopvang is constant op zoek naar oplossingen waarmee het personeelstekort in de sector teruggebracht kan worden. Daarbij staan zij ook open voor nieuwe en innovatieve oplossingen. Daarom doen we onder andere mee aan het Startup in Residence Intergov (SiR) programma. SiR is het innovatieprogramma waarin startups (startende ondernemers) samenwerken met overheden aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. SiR draait om een challenge (probleem) waar de startups een oplossing voor moeten verzinnen. De partij die de beste oplossing indient, wint een startbudget van € 25.000 en een in-residence programma waarin zij ondersteund worden bij het realiseren van de oplossing.

De challenge die wij voor het programma geïdentificeerd hebben, is het terugbrengen van de relatief hoge uitstroom in de sector. Tien partijen hebben een oplossing ingediend. SZW vindt het belangrijk dat de pedagogisch medewerker centraal komt te staan in de oplossing. Daarom hebben we ook werknemers uit de sector gevraagd aan te sluiten in de jury. Dit heeft tot mooie resultaten geleid tot nu toe!

Na twee beoordelingsrondes heeft de jury uit de inzendingen één winnaar gekozen; Brugwerk. Zij bedachten Open kaart – werkplezier op de werkvloer. Open kaart zet in op het verhogen van het werkplezier en de werktevredenheid om zo de kans op uitval en uitstroom te verlagen. Naast de laagdrempeligheid waarmee de oplossing ingezet kan worden, prees de jury ook het ontwikkelproces van Brugwerk. Hierin willen zij actief de doelgroep en experts betrekken om zo de juiste vorm en content voor het spel te ontwikkelen. 

In september start de in-residence fase. SZW kijkt erg uit naar de samenwerking!

Gastouders en gastouderbureaus gezocht voor gesprek met het ministerie over de impact van de verbetermaatregelen voor de gastouderopvang

In mei van dit jaar kondigde minister Van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,  verbetermaatregelen aan voor de gastouderopvang (u kunt de Kamerbrief hierover hier lezen). De minister wil de kwaliteit van de gastouderopvang verder verhogen. Daarnaast wil ze de verschillen in kwaliteit die er nu zijn tussen gastouders en/of gastouderbureaus verkleinen. Ze denkt hierbij aan o.a. de volgende maatregelen: een verplichting voor het opstellen van een pedagogisch werkplan voor iedere gastouder, permanente ontwikkeling voor gastouders en een achterwacht ongeacht het aantal op te vangen kinderen.

Beleidsmedewerkers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseren twee sessies om de impact van de aangekondigde kwaliteitseisen voor de praktijk verder te onderzoeken. Het ministerie wil hierover graag met gastouders en gastouderbureaus in gesprek. De sessies vinden plaats op dinsdag 29 augustus van 11.00–12.30 uur voor gastouderbureaus en op woensdag 30 augustus van 11.00–12.30 uur voor gastouders.

Inhoud van de sessies

De sessies zullen digitaal plaatsvinden. Tijdens deze sessies bespreken beleidsmedewerkers welke maatregelen zijn voorgesteld en wat de verwachtingen van gastouders zijn voor de praktijk. Ook kijken we graag samen met u vooruit naar de mogelijke effecten hiervan op uw (dagelijkse) werkzaamheden. Tot slot vertellen medewerkers over het vervolg van het traject.

Uw ervaringen en meningen zijn van grote waarde voor het ministerie. Deze helpen bij het verder uitwerken van deze maatregelen én met de verdere invulling hiervan door de gastouders en gastouderbureaus.

Aanmelden?

Dit kan via gastouderopvang@minszw.nl. Wees er snel bij, want per sessie is plek voor 20 personen. Graag ontvangen wij uw aanmelding vóór 25 augustus.

Wij hopen u te zien op 29 of 30 augustus!

U krijgt, voor aanvang van de bijeenkomst, meer informatie toegestuurd over de inhoud van de sessie en het digitale platform waarop de bijeenkomst zal plaatsvinden.